Đầu tư phát triển cảng

Công Ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được chuyển đổi theo Quyết Định Số 957/QĐ - UBND ngày 28/05/2007 của UBND Tỉnh Phú Yên, là đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh Phú Yên. Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ môi giới hàng hải, quản lý khai thác cảng biển Vũng Rô, cứu hộ-lai dắt.

Công ty rất hân hạnh được hợp tác đầu tư, kinh doanh với các tổ chức , cá nhân trong các lĩnh vực theo chức năng, đặc biệt dự án đầu tư, nâng cấp bến liền bờ(dài 200m).