Tài chính - Kinh doanh
Cập nhật: 18h04 - 07/09/2012
Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
Cập nhật: 18h04 - 07/09/2012
Ngày 6/9, đại diện chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Phú Yên cho biết, thực hiện công văn chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Phú Yên đang tiến hành chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn.

Theo đó, khi ban hành kết luận thanh tra phải đảm bảo các nội dung: thời gian, địa điểm thanh tra; nội dung, mức độ, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm cụ thể; có kiến nghị, tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Được biết, hiện nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Phú Yên khoảng 500 tỉ đồng, chiếm trên 4% tổng dư nợ. Phần lớn nợ xấu là do một số doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư vào các dự án trung và dài hạn, gây ra tình trạng mất cân đối tài chính.

Cùng chuyên mục