Tài chính - Kinh doanh
Cập nhật: 18h06 - 07/09/2012
Phát triển diện tích rừng trồng
Cập nhật: 18h06 - 07/09/2012
Năm 2011, diện tích rừng trồng tăng hơn 4.000ha so với năm 2010. Hiện độ che phủ rừng toàn tỉnh ở mức 35,1%, phấn đấu đến năm 2015 lên mức 39% và đạt 45% vào năm 2020, góp phần giảm tình trạng xói mòn, trôi rửa khoảng 1,4 triệu tấn đất, đá hàng năm.

Toàn tỉnh có hơn 506.000ha đất tự nhiên, trong đó gần 57.000ha rừng trồng và khoảng 125.000ha rừng tự nhiên. Tỉnh Phú Yên đang tiếp tục đẩy mạnh việc trồng rừng sản xuất thông qua chương trình 5 triệu ha rừng với diện tích gần 37.000ha. Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, hiện tổng trữ lượng gỗ từ rừng sản xuất và đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch ba loại rừng lên đến 1,3 triệu m3. Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết, ngành đang triển khai đề án giao, cho thuê và thu hồi đất rừng giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đến năm 2015 hoàn thành việc giao, cho thuê khoảng 165.000ha rừng và đất lâm nghiệp. Chi cục Kiểm lâm đang triển khai giai đoạn 1 của đề án này.

Đồng Xuân là địa phương có diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh, năm 2011 đã trồng được 1.260ha rừng tập trung, tăng 23% so với năm trước, đồng thời khai thác được 1.320m3 gỗ. Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Võ Cao Phi cho biết, huyện đang chỉ đạo các ngành liên quan, các xã trong huyện tiếp tục triển khai tốt các dự án KFW6, Flitch, trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế rẫy cho đồng bào dân tộc thiểu số; các dự án trồng cây cao su, cây phân tán, kết hợp sử dụng có hiệu quả đất rừng được giao khoán, cải thiện đời sống người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án trồng rừng kinh tế đúng quy định, đảm bảo môi trường sinh thái và hài hòa lợi ích giữa người dân với doanh nghiệp… Phấn đấu trong năm 2012 trồng 2.000ha rừng tập trung và 2 triệu cây phân tán, nâng độ che phủ rừng đạt tỉ lệ 35%.

Năm 2011, huyện Sông Hinh cũng đã trồng được 530ha rừng tập trung, nâng độ che phủ lên 41,6%. Năm 2012, huyện Sông Hinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp qua việc thực hiện tốt các dự án trồng rừng, phấn đấu đến cuối năm trồng 600ha rừng tập trung, nâng tỉ lệ độ che phủ rừng lên 42%; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng.

Theo Sở NN-PTNT, đến cuối năm 2012, toàn tỉnh sẽ trồng gần 3.800ha rừng sản xuất, chăm sóc hơn 10.100ha rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh gần 2.000ha, đồng thời trồng khoảng 2 triệu cây phân tán. Tuy nhiên hiện nay, mức hỗ trợ cho việc trồng rừng sản xuất thấp nên chưa thu hút được nhiều người dân tham gia, nhất là những hộ nghèo sống gần rừng vì không đủ điều kiện. Trong khi đó, việc rộ lên các điểm đào đãi vàng, tìm trầm bì… làm mất đi một lượng lớn lao động tham gia trồng, chăm sóc rừng.

Cùng chuyên mục