Nghiên cứu - Trao đổi
Cập nhật: 19h32 - 17/08/2012
Chi ủy Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Cập nhật: 19h32 - 17/08/2012
Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 07/03/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, ngày 29/05/2012, Chi ủy Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp phối hợp với Chính quyền, Công đoàn cơ sở Cảng vụ đã tổ chức triển khai thực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 07/03/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, ngày 29/05/2012, Chi ủy Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp phối hợp với Chính quyền, Công đoàn cơ sở Cảng vụ đã tổ chức triển khai thực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Công Trung, Bí thư Chi bộ báo cáo nội dung tác phẩm “Đường Cách mệnh” theo tài liệu biên soạn của Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chỉnh chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Chiều cùng ngày, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng. Đồng chí Lê Công Trung đã quán triệt một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và nhấn mạnh: Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong, lối sống, chuyển biến mạnh về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tụy, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, các nội dung cơ bản của các nghị quyết đã được quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các cán bộ chủ chốt của đơn vị, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Chi bộ, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và đạo đức nghề nghiệp.

Cùng chuyên mục