Tóm tắt năng lực

 

CẢNG VŨNG RÔ

TÓM TẮT NĂNG LỰC CẢNG NĂM 2014

 

1. Tên và địa chỉ liên hệ (Port’s name & contact address):

Tên cảng (Port’s name): CTY TNHH MTV CẢNG VŨNG RÔ   Mã cảng: VN VRO

Trực thuộc/Cơ quan chủ quản (Under):ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN.

Vị trí cảng (Port’s geographical position):  

Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding position)

Địa chỉ (Address): 225 Hùng Vương – Tp Tuy Hòa – Phú Yên                                                       

Điện thoại (Tel): 0573-820312             Fax: 0573.823703

Email: cangvungro@vungroport.com.vn                  Website: www.vungroport.com.vn

2. Lãnh đạo (Management):

Giám đốc (Director)                                            :Ô.Huỳnh Xuân Minh  Tel: 0573.501538

Phó GĐ Khai thác (Vice Director, Operations): Ô.Hoàng Thanh Lâm. Tel: 0573.555590

3. Luồng vào cảng (Access channel):

Tổng chiều dài (Total length)    : 2.800 m.

Độ sâu luồng (Channel depth)   

Chế độ thủy triều (Tidal regime):Bán nhật triều không đều

Chênh lệch thủy triều (Tidal range): ........  Chênh lệch b/q (Average variation)

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft)

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):  3.000 Dwt.

4. Cơ sở hạ tầng và thiết bị (Infrastructure and equipment):

* Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)      Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Cầu K1                                       78 m                                                                  Tổng hợp

Cầu K2                                       78 m                                                                  Tổng hợp

* Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 23.000 m2

Kho (Warehouse): 3.450.m2, trong đó kho CFS (of which, CFS): .........m2

Bãi (Open storage): 19.550.m2, trong đó bãi chứa container (of which CY): ..........m2

Bồn (Tank): ..................... Xi-lô (Silo): .....................................................................

Cơ sở phương tiện khác (Others): .................................................................................

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/kiểu (Type)                           Số lượng (No.)              Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

1.Cẩu bánh lốp Kato                                01                                            25 tấn

2.Cẩu bánh lốp Kato                                01                                            20 tấn

3.Cẩu bánh lốp Tadano                            01                                            20 tấn

4.Cẩu bánh Xĩch Sumitomo                     01                                            35 tấn

5.Cẩu bánh Xích Hitachi                          01                                            20 tấn

6.Xe nâng Mitsubishi                               01                                            3,5 tấn

7.Xe xúc lật                                            01                                            1,5 m3

8.Xe đào mini                                         01                                            0,6 m3

5. Sản lượng thông qua:

Năm

2011

2012

2013

6 tháng 2014

Sản lượng (tấn)

417.446,71

399.874,65

482.688,61

294.204,45

Lượt tàu (tàu)

338

295

319

216

 

6. Kế hoạch phát triển  (Development plan):

    Dự án                                        Tổng kinh phí               KH thời gian & hiện trạng thực hiện

    (Projects)                              (Total cost of investment)           (Implementation & status)

Nâng cấp bến liền bờ(dài 200m, độ sâu 6m)                                                      từ năm 2015.

..........................................................   .................................      ...........................................

7.  Các dịch vụ chính (Main services):

          Xếp Dỡ Hàng Hóa.

          Đóng Gói, Lưu Kho & Giao Nhận.

          Dịch Vụ Hàng Hải.

          Lai Dắt & Cứu Hộ Hàng Hải.

8.  Hệ thống máy tính (Computer system):

    Kết nối internet và mạng lan nội bộ

 

                                                                              Ngày ....... tháng ....... năm 2014

                                                            CÔNG TY TNHH MTV CẢNG VŨNG RÔ