Ngành nghề kinh doanh

LĨNH VỰC KINH DOANH

(Theo giấy phép kinh doanh số 3604 000052 ngày 19/09/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp)

 

Dịch vụ đại lý hàng hải (mã số 52291)

 

Xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác :

 

-

Xuất khẩu: nông sản thực phẩm, thuỷ sản, lâm sản, khoáng sản, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghệ phẩm.

-

Nhập khẩu: vật tư, nguyên liệu, phụ liệu, phương tiện vận tải, thiết bị phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng.

 

Kinh doanh nội thương: vải sợi các loại, hàng tiêu dùng, nông thuỷ sản chế biến, máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.

 

Quản lý và khai thác cảng biển Vũng Rô.

 

Dịch vụ cung ứng hệ động lực, máy móc, thiết bị cho tàu đánh cá xa bờ (mã số 4659)