Lịch sử truyền thống

 

HỢP TÁC KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Một thành viên Cảng Vũng Rô là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được chuyển đổi theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 28/05/2007 của UBND tỉnh Phú Yên, là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên, ngành nghề kinh doanh chính:  dịch vụ môi giới hàng hải; quản lý khai thác cảng biển Vũng Rô; lai dắt - cứu hộ.

Các dự án đầu tư:

-          Công bố khu neo chuyển tải.

-          Nâng cấp bến liền bờ(dài 200m, độ sâu 6m).

Công ty rất hân hạnh hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực theo chức năng./.