Đại Lý Tàu Biển
Luồng vào cảng:
Dài: 9 km. Độ sâu: - 11,0 m.
Chế độ thủy triều: Bán nhật triều không đều.
Chênh lệch bình quân: 2m. Mớn nước cao nhất tàu ra vào: - 13,8m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được:
            - Cỡ tàu đến 30.000DWT với tần suất bình thường.
            - Cỡ tàu đến 50.000DWT giảm tải.
Hệ thống Kho /bãi:
Tổng diện tích mặt bằng: 306.568 m2, trong đó:
Kho : 20.960 m2, trong đó kho CFS 1.971 m2.
Bãi : 201.000 m, bãi chứa container 48.000 m2.
Bồn: 12.000 m3.  Sức chứa tổng cộng : 200.000 MT.
Hệ thống Cầu bến:  01 bến phao, độ sâu - 7 mét (1 buoy berth, depth: - 7m). 
Tên/Số hiệu
Dài 
Sâu (Hải đồ)
Loại tàu/Hàng
Cầu số 1
Cầu số 2
Cầu số 3
Cầu số 4
Cầu số 5
Cầu số 6
115m
115m
120m
155m
155m
175m
     -  7,5m
     -  7,5m
     -  7,5m
     -  8,5m
     -  8,5m
     - 11,8m
25.000T / Bao,rời,gỗ cây
25.000T / Bao/Container.
25.000T / Bao/Container.
20.000T / Bao, rời 
20.000T / Bao, rời, container
50.000T / Bao, rời, container
Phương tiện, thiết bị:
Loại/kiểu
Số lượng
Sức nâng/tải/công suất
Cần cẩu bờ di động
02
63 & 100 tấn
Xe cẩu 100MT  
01 
100 tấn
Xe cẩu các loại
26 
07- 80 tấn
Xe nâng container
07 
10-45 tấn
Xe nâng hàng 
15 
1.7 - 7 tấn
Tàu lai
05 
800HP - 5.000 HP
Đầu kéo có sơ mi rơ mooc
25 
-
Xe tải/ben
60 
14 – 16 tấn
Xe xúc, đào các loại
21 
-
Trạm cân ô-tô 
03 
80 MT-100 tấn

- Cơ sở vật chất với 6 cầu tàu, tổng chiều dài 820m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu có trọng tải 50.000DWT giảm tải; hệ thống luồng lạch, phao tiêu hoàn chỉnh, dẫn dắt tàu ra vào 24/24h. Hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ đã được trang bị đủ khả năng xếp dỡ tất cả các loại hàng rời, hàng container, kể cả hàng siêu trường, siêu trọng. 

- Với hệ thống kho bãi được xây dựng qui mô, theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được chia theo từng khu vực chuyên dùng, đảm bảo phù hợp với điều kiện lưu kho, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển cho từng loại hàng hoá.

- Đối với tàu định tuyến theo lịch trình thường xuyên về Cảng (container) thì được ưu tiên bố trí cầu cảng, sẵn sàng tiếp nhận giải phóng tàu theo kế hoạch khai thác thường xuyên của Cảng.

- Đối với tàu hàng rời, Cảng Quy Nhơn sẽ căn cứ vào các điều kiện cầu bến, kho bãi, nhân lực, thiết bị và các điều kiện liên quan khác để sắp xếp cầu bến hợp lý và giải phóng tàu nhanh nhất có thể được.