Xếp Dỡ Hàng Hóa
 • Kinh doanh xếp dỡ, kinh doanh kho bãi.
 • Dịch vụ hỗ trợ, lai dắt tàu biển.
 • Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
 • Dịch vụ đại lý vận tải thủy, bộ.
 • Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ cho cảng.
 • Dịch vụ ăn uống, cung ứng lương thực cho tàu biển.
 • Đại lý mua bán xăng dầu.
 • Gia công sản xuất các sản phẩm cơ khí.
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thủy, bộ và sửa chữa container.
 • Sửa chữa, lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng.
 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

                                                                     Khu tàu lái

                                                                      Khu xếp dở

                                                                 Khu kho vận